AKTUALNIE DOSTĘPNE BEZPŁATNE

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE:

Kierunek, w którym nauka jest bezpłatna, trwa 2 lata, kończy się egzaminem zawodowym prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
W dzisiejszym świecie Nasze czworonogi odgrywają istotną rolę. Odkrywanie tego świata, w którym zwierzęta pełnią główne role, zapewni kształcenie na tym kierunku. Uczeń  zdobywa  wiedzę z zakresu chorób i pielęgnacji zwierząt, ich budowy anatomicznej i diagnostyki weterynaryjnej .

Terapeuta zajęciowy.

Jest to kierunek estetyczno-higieniczny. Diagnozuje on pacjenta pod kątem problemów kosmetycznych, ale także dobiera i wykonuje odpowiednie zabiegi profilaktyczne, bądź lecznicze, które obejmują zarówno twarz, jak i całe ciało. Technik jest specjalistą w dziedzinie stylizacji i wizażu.
Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu zabiegów z dziedziny kosmetologii. Udzielamy profesjonalnych porad kosmetycznych oraz tworzenia własnego gabinetu kosmetycznego. Nauka trwa 2 lata, kształcenie bezpłatne, kończy się egzaminem zawodowym prowadzonym przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną. Zapewniamy w trakcie nauki dwa darmowe kursy fakultatywne - przedłużanie rzęs i manicure hybrydowy-wydawane są dyplomy i certyfikaty przez firmy, które organizują szkolenia.

Technik usług kosmetycznych.

Technik masażysta.

Masażyści to specjaliści coraz częściej poszukiwani na rynku pracy. Z jego usług korzystają dziś wszyscy zarówno chorzy wymagający specjalistycznej rehabilitacji jak i pracownicy dużych i małych przedsiębiorstw. Podczas zajęć praktycznych uczniowie poznają techniki między innymi wykonania masażu klasycznego, sportowego, limfatycznego czy relaksacyjnego. Profesjonalna kadra masażystów potrzebna jest nie tylko w szpitalach, uzdrowiskach, klubach sportowych czy salonach SPA. Nauka trwa 2 lata, kończy się egzaminem zawodowym prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Przy wyborze tego kierunku należy pamiętać, że klientem może być każdy.

Technik weterynarii.

Opiekun medyczny.

W naukach społecznych, humanistycznych i w codziennym życiu coraz więcej miejsca poświęca się seniorom. Nie ma w tym nic dziwnego, społeczeństwa Europy starzeją się. Średnia życia stale wzrasta we wszystkich populacjach. Logiczną konsekwencją tego zjawiska jest pytanie o jakość życia osób starszych a w tym o rolę opiekunów. Profesjonalni opiekunowie są w Polsce i za  granicą  bardzo potrzebni. Kształcenie na tym kierunku  trwa 1 rok,  nauka jest bezpłatna, kształcenie kończy się egzaminem zawodowym prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Opłaty: kierunek płatny

Czas trwania: 2 lata

Egzamin końcowy: Tak

Uzyskany tytuł: technik weterynarii

Opłaty: kierunek płatny

Czas trwania: 2 lata

Egzamin końcowy: Tak

Uzyskany tytuł: technik usług kosmetycznych

Opłaty: kierunek bezpłatny

Czas trwania: 2 lata

Egzamin końcowy: Tak

Uzyskany tytuł: technik masażysta

Terapeuta zajęciowy  to osoba, która pomaga niepełnosprawnym w usprawnieniu kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej, dzięki czemu mogą osiągnąć częściową zdolność do samodzielnego życia. Pełni istotną rolę jako członek zespołu terapeutycznego wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba rehabilitacji i leczenia. Kształtuje u pacjentów umiejętności samodzielnego życia. Uczniowie poznają różne formy i techniki terapii  takie jak np. socjoterapia, ergoterapia czy artreterapia. Poznają różne formy zajęć kulturalno-oświatowych, świetlicowych a także sportowo-rekeracyjnych. Tworzą indywidualne i grupowe programy terapii.
Nauka trwa 2 lata, kształcenie jest bezpłatne, kończy się egzaminem zawodowym prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie dodatkowo otrzymują bezpłatny certyfikat z techniki zdobienia - decoupage.

Opłaty: kierunek bezpłatny

Czas trwania: 2 lata

Egzamin końcowy: Tak

Uzyskany tytuł: terapeuta zajęciowy

Opłaty: kierunek bezpłatny

Czas trwania: 1 rok

Egzamin końcowy: Tak

Uzyskany tytuł: opiekun medyczny

Technik farmaceutyczny.

Kierunek, w którym nauka jest bezpłatna, trwa 2,5 roku, kończy się egzaminem zawodowym prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Technik farmaceutyczny zajmuje się sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych oraz prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa. Technicy farmaceutyczni znajdują zatrudnienie w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, punktach aptecznych, placówkach obrotu poza aptecznego, hurtowniach farmaceutycznych oraz zakładach przemysłu farmaceutycznego, zakładach przetwórstwa zielarskiego, laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych. 
Kierunek wraca do szkół! Już od września 2019 roku będzie można ponownie kształcić się w tym zawodzie.

Opłaty: kierunek bezpłatny

Czas trwania: 2,5 roku

Egzamin końcowy: Tak

Uzyskany tytuł: technik farmaceutyczny

Asystentka stomatologiczna.

Kierunek, w którym nauka jest bezpłatna, trwa 1 rok, kończy się egzaminem zawodowym prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Gabinet prowadzony nowocześnie, profesjonalnie, wymaga zatrudnienia wykwalifikowanego personelu pomocniczego, do którego należy asystentka stomatologiczna. To ona buduje pozytywne relacje pomiędzy pacjentem a personelem medycznym, dba o miłą atmosferę. Współtworzy wizerunek gabinetu. Jej opiekuńcza postawa, współczucie, przyjazny uśmiech, sprawiają, że pacjent znacznie lepiej znosi trudy zabiegu.

Opłaty: kierunek bezpłatny

Czas trwania: 1 rok

Egzamin końcowy: Tak

 

Higienistka stomatologiczna.

Kierunek, w którym nauka jest bezpłatna, trwa 2 lata, kończy się egzaminem zawodowym prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Praca higienistki stomatologicznej wiąże się z profilaktyką stomatologiczną. Higienistka stomatologiczna prowadzi stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach. Samodzielnie wykonuje badania diagnostyczne zalecone przez lekarza. Higienistka stomatologiczna często pracuje z lekarzem na tzw. cztery ręce. Samodzielnie pod nadzorem lekarza może wykonywać niektóre zabiegi. Od higienistki stomatologicznej najczęściej zależy, jakie wrażenie pozostanie u pacjenta po wizycie w gabinecie.

Opłaty: kierunek bezpłatny

Czas trwania: 2 lata

Egzamin końcowy: Tak

 

Technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP, doradza w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, opracowuje plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP, stwierdza występujące zagrożenia w zakładzie pracy, bada przyczyny wypadków w pracy, organizuje i przeprowadza szkolenia z zakresu BHP, dokonuje oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Opłaty: kierunek bezpłatny

Czas trwania: 1,5 roku

Egzamin końcowy: Tak

 

Kutnowski oddział Policealnej Szkoły "LOGOS" mieści się w:
Kutnie przy ul. Sienkiewicza 12 - nad szkołą apteką Panaceum I piętro.
 

Sekretariat czynny: poniedziałek - nieczynne, wtorek 8.00-16.00, środa 8.00-16.00,

czwartek 8.00-16.00, piątek 9.00-17.00, sobota 8.00-13.00,

TEL. 660-453-987

Nasza szkoła posiada dwa oddziały. Jeden zlokalizowany jest w Kutnie a drugi w Łęczycy.

Prywatna Szkoła Policealna "LOGOS"

Łęczyca, ul. Przedrynek 8 - II piętro, pokój: 315. 

 

Sekretariat czynny: poniedziałek - nieczynne, wtorek - czwartek 8.00-16.00,
piątek 9.00-17.00, sobota 8.00-14.00. 

TEL. 530-389-770

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności - czytaj TUTAJ.

Stronę wykonał: www.webnet360.pl