od dobrej szkoły i dobrego nauczyciela.

Wszystko zaczyna się

AKTUALNIE DOSTĘPNE BEZPŁATNE

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE:

Kierunek, w którym nauka jest bezpłatna trwa 2 lata, kończy się egzaminem zawodowym prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
W dzisiejszym świecie Nasze czworonogi odgrywają istotną rolę. Odkrywanie tego świata, w którym zwierzęta pełnią główne role zapewni kształcenie na tym kierunku.

Terapeuta zajęciowy.

Terapeuta zajęciowy to osoba, która pomaga  niepełnosprawnym w usprawnieniu kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej, dzięki czemu mogą osiągnąć częściową zdolność do samodzielnego życia. 

Technik usług kosmetycznych.

Jest to kierunek estetyczno-higieniczny. Diagnozuje on pacjenta pod kątem problemów kosmetycznych, ale także dobiera i wykonuje odpowiednie zabiegi profilaktyczne bądź lecznicze, które obejmują zarówno twarz, jak i całe ciało. Technik jest specjalistą w dziedzinie stylizacji i wizażu.

Technik masażysta.

Masażyści to specjaliści coraz częściej poszukiwani na rynku pracy. Z jego usług dziś korzystają wszyscy zarówno chorzy wymagający specjalistycznej rehabilitacji jak i pracownicy dużych i małych przedsiębiorstw.

 

 

 

Gwarancją realizacji założonych celów są wysokie kompetencje kadry dydaktycznej oraz współpraca ze społecznością lokalną oraz pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu. Zamierzamy w ten sposób powołać do życia Dobrą Szkołę – Naszą Szkołę dbając o jej nowoczesność ale także o renomę i tworzenie tradycji.

 

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,

aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek..."

Albert Einstein

Technik weterynarii.

KILKA SŁÓW O NASZEJ SZKOLE.

Oferta edukacyjna naszej placówki jest dostosowana do wymagań indywidualnych uczniów i słuchaczy zapewniając im wszechstronny rozwój ukierunkowany na kształtowanie umiejętności społecznych i zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

Nasza szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej.

Naszym zadaniem jest kształcić profesjonalna kadrę medyczną elastycznie reagującą na zmieniające się wymogi rynku pracy.

Pragniemy wyrównać szanse dla wszystkich, stworzyć warunki do samoedukacji pod kierunkiem nauczyciela doradcy, przewodnika i mentora. Jako cel nadrzędny uznajemy upowszechnienie biopsychospołecznego modelu postrzegania człowieka i środowiska jako harmonijnej i spójnej całości.

Przeczytaj więcej

Przeczytaj więcej

Przeczytaj więcej

Przeczytaj więcej

Opiekun medyczny.

W naukach społecznych, humanistycznych i w codziennym życiu  coraz więcej miejsca poświęca się seniorom. Nie ma w tym nic dziwnego, społeczeństwa Europy starzeją się. Średnia życia stale wzrasta we wszystkich populacjach.

Przeczytaj więcej

SZKOŁA "LOGOS" JEST SZKOŁĄ POLICEALNĄ - BEZPŁATNĄ.

NIE WYMAGAMY MATURY.

W dniach 16-17.08.2018 - sekretariat w Łęczycy jest nieczynny.

W Kutnie zapraszamy od 20.08 do nowej siedziby szkoły 

przy ul. Sienkiewicza 12 (nad apteką Panaceum)

LOKALIZACJA NASZEJ SZKOŁY

Kutnowski oddział Policealnej Szkoły "LOGOS" mieści się w
Kutnie przy ul. 29-go Listopada 20 - nad szkołą językową BEST I piętro

TEL. 784-480-883 lub 536-748-007

Administratorem i wykonawcą strony jest: www.ejarek.pl

Nasza szkoła posiada dwa oddziały. Jeden zlokalizowany jest w Kutnie a drugi w Łęczycy.

Łęczycki oddział Policealnej Szkoły "LOGOS" mieści się w
Łęczycy przy ul. Przedrynek 8 - II piętro, pokój: 315
TEL. 530-389-770

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności - czytaj TUTAJ.